Pomiary elektryczne Warszawa – w trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom instalacji elektrycznych oraz niezawodność działania instalacji. Wykonujemy pomiary elektryczne przed odbiorem instalacji oraz przeprowadzamy testy urządzeń, co pozwala zweryfikować poprawność wykonanej pracy i jej zgodność ze sztuką budowlaną. Jednocześnie oferujemy pomiary elektryczne okresowe we wszystkich układach instalacji w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także obiektach przemysłowych.

Oferujemy pomiary

  • Stanu instalacji odgromowej i uziemień
  • Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, kabli i obwodów, a także urządzeń elektrycznych
  • Poziomu natężenia oświetlenia
  • Wyłączników różnicowoprądowych
  • Ochrony przed przypadkowym porażeniem prądem poprzez samoczynne wyłączenie
  • Rezystywności gruntów
  • Elektronarzędzi

Pomiary elektryczne Warszawa – odpowiednie kwalifikacje

Posiadamy stosowne świadectwa kwalifikacyjne SEP, które uprawniają do dokonywania pomiarów elektrycznych. W swojej pracy pomiarowej wykorzystujemy wyłącznie najbardziej zaawansowane technologicznie mierniki posiadające wszelkie konieczne legalizacje i dopuszczenia oraz gwarantujące uzyskanie wyników niezwykle precyzyjnych i w pełni zgodnych z rzeczywistym stanem.
Sporządzamy również kompletną dokumentację powykonawczą, w tym protokół pomiarowy i zalecenia pokontrolne dotyczące ewentualnie wykrytych usterek. Na koniec wystawiamy odpowiednie oświadczenie o zdatności danej instalacji bądź urządzeń do eksploatacji.

Pomiary elektryczne Warszawa – nigdy ich nie zaniedbuj

Pamiętaj, że pomiary elektryczne to nie tylko kwestia dostosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego dotyczących użytkowania instalacji elektrycznych. Przede wszystkim jest to kwestia bezpieczeństwa.
Nasza firma wykonuje pomiary instalacji oraz urządzeń elektrycznych na terenie Warszawy i okolic. Zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zadzwoń !