Pomiary elektryczne Warszawa – w trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkowania

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom instalacji elektrycznych oraz niezawodność ich działania. Nasza firma Agat Warszawa wykonuje pomiary elektryczne przed odbiorem instalacji oraz przeprowadzamy testy urządzeń, co pozwala zweryfikować poprawność wykonanej pracy zgodnie ze sztuką budowlaną. Jednocześnie wykonujemy pomiary elektryczne okresowe we wszystkich układach instalacji w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także obiektach przemysłowych.

Oferujemy pomiary i przeglądy elektryczne w Warszawie

  • Stanu instalacji odgromowej i uziemień
  • Pomiary i badania rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, kabli i obwodów, a także u sprzętów elektrycznych
  • Pomiary impedancji pętli zwarcia
  • Poziomu natężenia oświetlenia
  • Wyłączników różnicowoprądowych
  • Ochrony przed przypadkowym porażeniem prądem poprzez samoczynne wyłączenie
  • Rezystywności gruntów
  • Elektronarzędzi

AGAT - Warszawa, mazowieckie - zajmujemy się pomiarami instalacji elektrycznych budynków i impedancji pętli zwarcia

Usługi elektryczne – pomiary natężenia instalacji elektrycznej, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia

Posiadamy stosowne świadectwa kwalifikacyjne SEP i uprawnienia, które pozwalają na dokonywanie pomiarów elektrycznych, badanie rezystancji izolacji i przeglądy. W swojej pracy pomiarowej wykorzystujemy wyłącznie najbardziej zaawansowane technologicznie mierniki posiadające wszelkie konieczne legalizacje i dopuszczenia oraz gwarantujące uzyskanie wyników niezwykle precyzyjnych i w pełni zgodnych z rzeczywistym stanem.
Sporządzamy również kompletną dokumentację powykonawczą pomiarów, w tym protokół pomiarowy i zalecenia pokontrolne dotyczące ewentualnie wykrytych usterek. Na koniec wystawiamy odpowiednie oświadczenie o zdatności danej instalacji bądź urządzeń do eksploatacji.

Pomiary natężenia i przeglądy instalacji elektrycznych

Wykonujemy nie tylko usługi elektryczne takie jak usuwanie awarii, ale także przeprowadzamy badania stanu całej domowej sieci i dokonujemy pomiarów instalacji elektrycznej, by kompleksowo określić realne i potencjalne zagrożenia w całym budynku. Zapewniamy całodobowe pogotowie elektryczne w Warszawie i przeglądy przewodów oraz urządzeń oraz oświetlenia. Coraz częściej zdarzają się anomalie przepływu prądu, na które powinni się przygotować właściciele nieruchomości. To także kwestia ciągłości – aktualny przegląd może być podstawą wypłaty odszkodowania w razie zdarzeń losowych z prądem elektrycznym.

Nasza firma posiada uprawnienia, które umożliwiają regularne świadczenie usługi w zakresie napraw kwalifikowanych. Pomiar elektryczny w Warszawie oraz przegląd instalacji to usługi, których ceny(sprawdź nasz cennik) są dostępne dla przeciętnego posiadacza mieszkania i domu, a korzyści z tego tytułu w przypadku wykrycia lub zapobieżenia poważnym usterkom są nie do oszacowania. Każdy przegląd lub badanie przyniesie poczucie bezpieczeństwa i sprawne działanie instalacji. Wystawiane przez nas świadectwa w zakresie norm są gwarancją skuteczności usług, które będzie świadczyć nasz elektryk.

Pomiary instalacji elektrycznej – nigdy ich nie zaniedbuj

Pamiętaj, że pomiary instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych to nie tylko prawa budowlane dotyczące użytkowania instalacji elektrycznych. Sprawna instalacja, która zbadał elektryk, to przede wszystkim bezpieczeństwo.
Nasza firma elektryczna wykonuje pomiary w zakres których wchodzą instalacje oraz urządzenia elektryczne na terenie Warszawy i okolic. Zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Zadzwoń !