Gniazda elektryczne i łączniki stosowane w instalacji elektrycznej